Ladakh

Departing Route Group Status Duration Style Budget
Ladakh Simon Simon Reisehaase 5-6 months Independent $20
Ladakh Christopher Christopher 5-6 months Independent $300
Ladakh Vib Vib Pande 5-6 months Independent $200
Ladakh Nimalan Nimalan Duraisamy 5-6 months Undecided $350
Ladakh Prem Prem Kv 5-6 months Independent $500
Ladakh Ishan Ishan Rawat 5-6 months Undecided
Ladakh Shubham Shubham 5-6 months Undecided $430
Ladakh Ketan Ketan Bhanushali 5-6 months Independent $260
Ladakh Ester Ester Pinarello 5-6 months Independent $200
Ladakh Ankur Ankur 5-6 months Independent $200